Przełącznik Nav

„Promocja oferty Balticad na rynkach zagranicznych” w ramach II projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.

Celem projektu było skupienie się na dwóch rodzajach produktów, które chcemy promować: komputery przemysłowe, które mamy w ofercie (Targi MSPO w Kielcach) oraz system telemedycyny (misja w Chinach). Innowacyjność naszych produktów polega na ich zastosowaniu w najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Jesteśmy obecnie na etapie finalizacji naszego systemu telemedycyny, który polega na monitoringu osób starszych w domach opieki. Celem wyjazdu na misję do Chin było zbadanie, w jakim stopniu należy taki system telemedycyny uszczelnić, aby dostosować go do wymagań rynku chińskiego.


Planowane efekty wyjazdów na misję gospodarczą i wystawianie się na międzynarodowych targach w Kielcach to pozyskanie klientów z rynków docelowych (Niemcy, Chiny) oraz innych, które uda się pozyskać. Oczekiwane zwiększenie sprzedaży naszych produktów na nowych rynkach zagranicznych pozwoli na zwiększenie przychodów firmy.


Wartość projektu: 91.554,36 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 25.312,08 PLN


„Promocja oferty Balticad na rynku hiszpańskim i portugalskim” w ramach III projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.

Firma Balticad zrealizowała projekt pn. „Promocja oferty Balticad na rynku hiszpańskim i portugalskim”.


W ramach projektu skupiliśmy się na kilku produktach, które chcemy promować: komputery przemysłowe, moduły radiowe, złącza, anteny oraz przewody pracujące na wysokich częstotliwościach. Innowacyjność naszych produktów polega na zastosowaniu tych części w najnowszych rozwiązaniach technologii bezprzewodowych Internet of Things (IoT). Planujemy ekspansję na rynki urządzeń telemetrycznych, energetycznych oraz urządzeń związanych z telemedycyną. Celem naszym jest pozyskanie nowych Klientów bezpośrednich oraz partnera handlowego. Na targach elektronicznych poznaliśmy firmy produkujące/sprzedające urządzenia powiązane z docelowymi rynkami. Korzyści, które mogą wyniknąć z pozyskania nowych Klientów to wzrost obrotów firmy oraz eksport na nowe rynki.

Planowane efekty wystawiania się na międzynarodowych targach w kraju i za granicą, to pozyskanie klientów z rynków docelowych (Hiszpania, Portugalia) oraz innych, które uda się pozyskać. Oczekiwane zwiększenie sprzedaży naszych produktów na nowych rynkach zagranicznych pozwoli na zwiększenie przychodów firmy.


Wartość projektu: 87 665,63 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 36 050,00 PLN